​​Дориан Йеитс

6-кратен Мистър Олимпия
1992 - 1997

Кам

Snap Fitness Neasden, Лондон | Декември 2021